Verbalt stop og stopfløjt

24/3-2020: Frisk vejr at træne i idag☀️☀️☀️☀️☀️
Fokus idag med Daisy var opstramning af verbalt stop og stopfløjt ved go back?
Da vi gik rundt på marken, fik Daisy stopfløjt en hel del gange og så heel-kommando-ja, det er basalt men nødvendigt inden der skal dirigeres rundt på marken?hun stoppede prompte hver gang, men prøven består jo så i, om hun også gør det på lange afstande?
Der blev lagt blinde dummyer ud på marken-Daisy blev sendt go back til et punkt, hvorfra hun så skulle stoppes med stopfløjt og så dirigeres til en af siderne. Linjen blev ret skæv ved afsending første gang, og derfor skulle hun stoppes verbalt, men hun havde noget svært ved at høre-de ører trænger altså til at blive renset?så jeg måtte råbe “wow-wow-stop”, mens jeg gik hen imod hende-efter et par irettesættelser kunne hunden høre-skidtet var kommet ud af ørerne?og herefter stoppede hun hver gang jeg gav hende et verbalt stop?fokus skal jo fortsat være på de lige linjer og ikke noget med at “hoppe over” til handling af hunden, hvis linjen er skæv: stop-hjemkald-tættere på-korrekt line up-go back?farten gik lidt af Daisy efter nogle hjemkald, så derfor blev hun understøttet med et go back på linjen i blide toner og det hjælper?
Nå men planen var lige ud ca. 75 meter-stopfløjt-get on eller get out?Daisy stoppede flot, og er ret skarp til sidedirigering. Understøttede med et ekstra get on eller get out, hvis dummy lå langt ude til siderne-dette gjorde jeg for at sikre, at Daisy ikke huntede og dermed ikke blev for “selvstændig”?hun er jo en hunter, og opgaven er at få hende til at løbe indtil dummy og ikke begynde at hunte inden? det fungerede nu fint idag?
Nogle gange efter ordren get out eller get on løb hun længere bagud-man skal være meget præcis i sine håndbevægelser, men jeg sagde så “wow-wow-neej”-hjemkald for at få hende på “linjen” igen-stopfløjt-get on/get out. Så lykkedes det-ihærdighed betaler sig men hele tiden skal man “fortælle” hunden, hvad det “rigtige” er at gøre men kort og godt er det: “hør efter hvad jeg siger og gør det”?
En enkelt gang flyttede hun sig fra sit “stop” og løb til højre, da jeg havde taget højre arm op, men jeg havde ikke sagt “get out”, så jeg råbte: “neej-wow-wow” i dybe toner og løb hen og satte snor på og fløjtede stopfløjt ind i hovedet på hende?gik væk fra hende og tog igen højre arm op og ventede lidt og sagde så get out, og så løb hun ud til dummy?
En noget udfordrende træning idag men med fokus på nogle elementer, som ind imellem er lidt “rustne”, men jeg fornemmede, at jeg fik skrabet noget af rusten af og kom videre i læringsprocessen???

Billedet indeholder sandsynligvis: græs, hund, træ, friluftsliv og natur